Indien Befolkningen i Indien är mycket ung,

Indien & RysslandIndien: Officiellt namn : Republiken Indien (Bharatiya Ganarajya)Statsskick :republik, förbundsstatStatschef: president Ram Nath Kovind (2017-)Regeringschef: premiärminister Narendra Modi (2014-)Huvudstad :New Delhi 142 000 (folkräkning 2011) Antal invånare:1 324 171 354 (2016)BNP per person:1593 amerikanska dollar (2015)Befolkningstäthet 382 invånare per /km²NaturIndien ligger i världsdelen Asien, på den Indiska halvön och är ca 3,3 mln km2 stor. Indien har tre olika naturområden:1) Bergskedja Himalaya i norr där ligger  Indiens högsta berg (8586 m ö h )Kangchenjunga. (Världens högsta berg Mount Everest  (8848 m) ligger också i Himalaya.                                                          2) Stora flodslätter där finns några av världens största floder –  Indus, Ganges och Brahmaputra. Floder bildar ett stort deltaområde i Bengaliska viken där människor bott och odlat jorden i minst 6000 år. 3)Deccans högplatå i inlandet som består av en berggrundsplatta  som rör sig norrut. Himalaya har bildats i kollisionszoner.Klimat Indien har ett mycket varmt klimat. Den största delen av Indien ligger i den tropiska zonen, en liten del i norr ligger i subtropiska och tempererade klimatzonerna. Medeltemperatur ca 18. Regnperioden Monsunen varar från juni till oktober och ger stora mängder regn i östra och västra delen av Indien och är viktigt för jordbruket. men den orsakar också översvämningar där många människor dör. I fuktiga områden växtligheten är djungel. I stora delen av Indien är växtligheten savann eller stäpp. Det finns öknar och halvöknar i väster.BefolkningMed sina 1,3 miljarder invånare är Indien världens näst folkrikaste stat ( Kina har största befolkning). Indiens befolkning motsvarar ca 17, 5 procent av hela världens befolkning. Indien väntas gå om Kina i folkmängd och beräknas vara så många som 1,6 miljarder år 2050,  vilket är en effekt av höga födelsetal och sjunkande dödstal. Befolkningen i Indien är mycket ung, mer än hälften är under 25 år. Den stora folkökningen skapar ett massivt tryck på landets alla städer. Familjeplanering försvåras av kvinnors låga ställning, dyra hemgifter för flickor och kastsystem. Fattigdom är stor och kvinnors utbildningsnivå är låg i norra delstaterna och där befolkningen ökar mest. Indien är också mycket tätbefolkat ( 382 invånare per kvadratkilometer).Huvudstad heter New Delhi där lever ca 15 miljoner invånare i Mumbai ca 18 miljoner. Omkring 70 % av invånare bor på landsbygden.I Indien är officiella språk hindi som talas av  hälften av befolkningen samt engelska och ett 20 tal andra språk. Men det finns flera hundra olika språk och dialekter.Arbete och försörjningMer än hälften av all arbetskraft sysselsatt med jordbruk. De flesta jordbruk är mycket små , så kallade försörjnings jordbruk. Odlas ensidigt vete ( i väster)  eller ris ( i öster).  Kor är heliga , hinduer äter inte nötkött pga va religion men kor ger mjölk och gödsel. Ekonomi och handelHantverk, textil är landets viktigaste industrigren och är en stor del av exporten.  Även  tung industri ( stålverk, fordon) är väl utvecklad och viktig för export. Senaste tiden har  datorindustri utvecklades mycket snabbt i Indien fram för allt i staden Bangalore som kallas för Indiens Silicon Valley. Export av data tjänster och varor växer snabbast nu.Det finns många råvaror: guld, silver, olja, kol  i landet. Ädelstenar och smycket  utgör en stor del av exportvärden. Men fortfarande landets import är större än export och Indien har underskott i handelsbalansen. Import av olja är en stor kostnad.Miljö Stora satsningar på industrin har negativt påverkad miljö i landet. Man har inte tagit hänsyn i människans livsmiljö och industrier har släppt ut i naturen svavel, koldioxid och farliga färgämnen. Vattenbristen är också stor problem i centrala  och södra Indien.Utbildning Utbildningsnivån skiljer sig mycker mellan olika grupper (män och kvinnor,  rika och fattiga, olika delstater)  inom Indien. I sydvästra delarna av Indien (Kerala) är läs och skrivkunnigheten hög (Cirka 95 procent), jämfört med Bihar, där endast 65% av invånarna är skrivkunniga.Utrikespolitik Indien här en konflikt med Pakistan gällande området Kashmir. Kärnvapen finns både i Indien och Pakistan.Ryssland Officiellt namn Rossijskaja Federatsija (Rossija) / Ryska Federationen (Ryssland)Statsskick: republik, förbundsstatStatschef: president Vladimir Putin (2012) Regeringschef:premiärminister Dmitrij Medvedev (2012-)Huvudstad: Moskva , 10 224 000 invånare  (2008) Antal invånare:144 342 396 (2016)BNP per person 9329 amerikanska dollar (2015)MedelålderBefolkningstäthet: 8,31/km² (180:a)NaturRysslands federationen  är jordens största land, landets yta är ca ? del av hela jordens landyta och är ca 17 mln m2. Från öster till väster breder sig landet nästan runt över halva jorden. Landet sträcker sig över Europa ( ¼ del av Ryssland) och Asien. Uralbergen bildar gräns mot Asien. Öster om Ural ligger Sibirien. Sibirien består i största delen av nästan obefolkade tundra (norr om polcirkel, permafrost), taigan (barrskogar söder om tundran) och bergstrakter. Ryssland består av låglandsslätter i väster, högslätter i de centrala delarna samt höga berg i de östra och södra delarna.Kaukasus och Altaj är de stora bergsmassiv. Elbrus som ligger i Kaukasus är Europas och Rysslands högsta bergstopp 5642 m ö h. Det finns flera stora floder ( Volga, Lena , Kolyma). Bajkalsjön är världens djupaste sjö (ca 1 650 m djup) och också en av de största. Kaspiska Havet som omsluts av länderna Iran, Azerbajdzjan, Ryssland, Kazakstan och Turkmenistan är jordens största sjö med en yta av 374000km²Klimat Det finns stora klimatskillnader i landet: nordligaste delarna ligger i polarzonen, medan de södra delarna, vid Svarta Havet ligger i subtropiska zonen och har medelhavsklimat. Den största delen av landet ligger i tempererade klimatzonen och har fastlandsklimat ( kalla vintrar och varma somrar).Befolkning . Ryssland är ganska glesbefolkat på grund av sin enorma landyta. Den europeiska sidan är mer tätbefolkad än den asiatiska. Befolkningen har minskad i flera år i Ryssland på grund av större dödsfall än födslar och en ökande utvandring. 2010 ökade för första gången på länge befolkningen igen. Landet är multikulturellt och innehåller många olika etniska grupper, majoriteten är ryssar (drygt 80%).Största minoriteter är tatarer och ukrainare.Största städer är Moskva och Sankt Petersburg.UtbildningUtbildningsnivån är hög i Ryssland. Skolplikt 9 klasser. Många har högskoleutbildning. Kvinnor och män har lika möjligheter.Arbete och försörjningKollektiviseringen av jordbruket på 1930-talet i Ryssland ledde till att produktionen minskade. Statliga och kollektiva stora jordbruken ( kolkhoz) hade nästan 90 % av jordbruksmarken, men var ineffektiva. Efter Sovjetunionens fall har jordbruket privatiserats men inte blivit effektivare. Ryssland fortsatt att importera mycket livsmedel. 2014 infördes ekonomiska sanktioner mot landet pga av att Ryssland annekterade Krim (Ukraina).  Ryssland besvarade med kraftiga importrestriktioner på livsmedel från Västeuropa och Nordamerika. Detta ledde till  att ryskt jordbruket blev plötsligt intressant för investerare och utvecklas snabbt nu.De viktigaste jordbruksområdena ligger i sydväst. Vete, råg, havre, majs, potatis, sockerbetor odlas mest.Industrin är gammal och omodern i Ryssland och till stor del var uppbyggd för att försörja krigsmakten. En av de viktigaste industrierna är fordonsindustrin. De flesta av bilar säljs på den inhemska marknaden. Satsningar görs för att utveckla datorindustri, atom industri och rymdteknik.MiljöUnder Sovjettiden exploaterades naturresurser utan hänsyn till miljö ( marken förgiftades av bekämpningsmedel, skog kalhuggs utan att säkra återväxt, kolkraftverket utsläppte stora mängden av koldioxid, industri förorenade sötvatten…) Ekonomi och handelRyssland har stora tillgångar av naturgas,olja, kol, skog, guld, diamanter, järnmalm, och andra mineraler.Ryssland är världens största exportör av naturgas och näst största av olja.   Råvaror dominerar Rysslands export vilket gör landet sårbart för plötsliga prisfall. På 1990 talet ändrades den ryska ekonomin från  planekonomi till marknadsekonomi. Stora reformer gjorde att fattigdomen ökade dramatisk. Det att Ryssland hade stora valutareserver hjälpte under finansiella krisen år 2008. Ryska rubeln föll dock  i värde på grund av sjunkande oljepriserna och kriget i Georgien. Konflikten med Ukraina har också påverkat Ryssland negativt och  försatte den ryska ekonomin i kris. Samhälle och politikUnder 1990-talet, efter Sovjet fall ändrades samhällssystem från kommunistisk diktatur till marknadsekonomi. Många fick en högre levnadsstandard, men stora klyftor bestod. Samhälle blev friare och mer demokratiskt. Under Vladimir Putins styrelse har samhällssystemet blivit återigen mer auktoritär. Med konsekvenser för oppositionen.Utrikes politik präglas av konflikter (annekteringen av Krim, kriget i Ukraina, inblandningen  i inbördeskrig i Syrien)