Cirkulationssystemet hjärtsvikt och andra hjärt- och kärlsjukdomar.

Cirkulationssystemet påverkas av åldrandet, d.v.s. kardiovaskulära sjukdomar är den vanligaste diagnosen hos äldre människor och är den främsta orsaken till dödsfall hos både män och kvinnor äldre än 65 år. Vid åldrandet så visar sig hjärtat att vara större och hjärtfrekvensen minskar per minut, men då pumpar hjärtat mer blod per slag för att kompensera för den minskande hjärtfrekvensen. Högt blodtryck (hypertoni) förekommer i en halv till två tredjedelar av personer som är äldre än 65 år, vilket resulterar i ökat pulstryck och hjärtsvikt är den vanligaste sjukdomen bland äldre människor. Blodkärl löser elasticitet och blir stelare och ger ökad styvhet i bröstväggen samt minskat blodflöde genom lungorna. Det förekommer även åderförkalkning i stora elastiska artärer och konsekvens är då att man utsätts för blodpropp, stroke, hjärtinfrakt, hjärtsvikt och andra hjärt- och kärlsjukdomar. 

Andningssystemet påverkas av åldrandet, och de effekterna/konsekvensen av åldrande på andningsorganen liknar dem som förekommer i andra organ, såsom att den maximala funktionen minskar gradvis. De åldersrelaterade förändringarna i lungorna innefattar att andningsorganen blir svaga, luftflödet och gasutbytet minskar, åtgärder av lungfunktion (den maximala luften som kan andas ut efter maximal inandning) minskar och effekten av lungförsvars mekanismer minskar. Äldre människor har större risk att utveckla lunginflammation efter bakteriella eller virusinfektioner
Åldersrelaterade förändringar i lungorna kan vara förknippade med effekterna av hjärt- och lungsjukdomar som personen kan ha, särskilt de som orsakas av rökning. Dessa förändringar ger personen minskad förmåga att göra intensiva träningar, som löpning, cykla och bergsklättring. 

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Matspjälkningssystemet påverkas inte lika mycket av åldrandet, eftersom den har mycket reserv inbyggt i den, dock är åldrandet en faktor i flera matspjälknings sjukdomar. Äldre har lätt till att utveckla divertikulos, sväljningssvårigheter (esofageal), matsmältningsstörningar, t.ex förstoppning. Åldrande har liten inverkan på utsöndringen av magsaft, såsom syra och pepsin, men minskad syraproduktion såsom atrofisk gastrit blir vanligare. Bakteriell överväxt syndrom blir vanligare med ålder och kan leda till smärta, uppblåsthet och viktminskning, samt minskad absorption av vissa näringsämnen, såsom vitamin B12, järn och kalcium. Tarmarna påverkas inte mycket av ålder, dock blir ändtarmen lite större och förstoppning blir vanligare.