Bedömningsuppgift beskriva kunskap och kompetensMaterial- läroboken kapitel

Bedömningsuppgift 1 Kunskap och kompetensIntroduktionCentralt innehåll: Kunskap och kompetens inom vård och omsorg. Om ett antal olika sätt att beskriva kunskap och kompetensMaterial- läroboken kapitel 1- material i lärplattformen- dina egna källor, erfarenheter samt gruppenUppgiftBedömningDin uppgift bedöms enligt betygsskalan A-F.1. Vad är skillnad mellan teoretisk och praktisk kunskap?Skillnaden mellan teoretisk och praktisk kunskap är att teoretisk kunskap är en förmåga att förstå och praktisk kunskap är något man lär sig att utföra t ex pulstagning.2. Vad betyder “tyst kunskap” för dig?Tyst kunskap är  något  som man har fått lära sig och inte alltid kan förklaras med ord och t ex bygger på erfarenhet, förtrogenhet och inte alltid står i läroboken.3. Förklara skillnad mellan kunskap och kompetens.Kunskap är något du lär dig  och som  man har  i huvudet. Kompetens är när man kan utföra sakerna. t ex en person efter utbildning och genom erfarenhet klarar av att utföra sitt arbete. kompetens kan alltid utvecklas mer bland annat genom att man reflekterar över sitt eget arbetssätt 4. Hur utvecklas formell kompetens?Formell kompetens utvecklas genom dina erfarenheter och färdigheter, ditt engagemang och mer utbildning.5. Diskutera de olika formerna av kunskap utifrån ett konkret exempel i vård och omsorg eller i annan situation (fakta- förståelse- färdighets-  och förtrogenhets kunskap)fakta-  fakta är om olika teorier, principer och om olika regler till exempel lagar och normer.förståelse- handlar om att förstå andra människors situation, Att förstå och känna igen olika känslor .t ex kan omsorgstagaren klaga på vården men egentligen vara jätte ledsen över att inte klara sig själv längre. Förståelse är också att känna igen och förstå hur man själv reagerar i olika situationer.Färdighet innebär att kunna göra utföra saker som övats in som att lägga om ett sår eller hjälpa en person med personlig hygien och omvårdnad eller pulstagning. förtrogenhets kunskap  innebär att kunna göra helt  rätt saker vid rätt tillfälle, t,ex att kunna se om en person ligger eller sitter skönt, förtrogenhets kunskap är också att veta vad man ska titta efter t. ex att hur kudden och fötterna ligger.6. Reflektera över vilken kompetens du behöver som personal och handledare.Som personal och handledare behöver jag kunna lära ut mitt yrkeskunnande och så behöver jag lära ut genom att imitera. Eleven följer mig i mitt dagliga arbete, man måste leda elevens utvecklingsprocess och lärande samt slutligen bedöma elevens kunskaper och färdigheter jag borde vara väl insatt i vård och omsorgsutbildning. Första mötet mellan handledare och personen är viktigt för att personen ska få en bra start.  Kommunikation med personen, är bästa möjliga sätt att få reda på hur personen bäst lär sig. Jag skulle kunna ge tydligt information och vara god lyssnare,tålamod och ge personen tid att tänka efter och uppmuntra, stötta, vägleda och coacha personen. Jag ska hjälpa till att hitta anpassade arbete uppgifter lagom svåra. Jag ska vara en god förebild.Som handledare betyder mycket för elven. Det finns risk relation bli privat men en (professionellt förhållningssätt) både skapa närhet och samtidigt hålla distans det är viktigt att man drar är gräns mot kompis rullen. 7. Validering – ett sätt att bekräfta kunskap och kompetens – hur kan det göras på ett bra sätt?Om man vill att det ska göras på bra sätt så får man sina kunskaper prövade och bedömda och valideringen kan ske genom skriftliga test praktiska prov eller på en arbetsplats  där alltså denna personen får arbeta tillsammans med en handledare och få hjälp.